Konzultace, revize, projekce

Konzultace
Konzultace resp. posouzení ohledně použití zabezpečovacích systémů, posouzení jeho kapacity a kompatibility na základě požadavků zákazníka a požadavků České asociace pojišťoven - ČAP.

Revize

Na instalace provedené dle EN ČSN 50131 a aplikační směrnice České asociace pojišťoven ČAP P131-7 vystavujeme atest potvrzující kvalitu a stupeň zabezpečení.

Projekce
Zpracování projektu dle požadavků objednatele, dle bezpečnostního posouzení objektu, dle pojistných podmínek při dodržení technologických zásad instalace systému. Na vybrané řešení, dle požadavků objednatele provádíme kalkulaci nákladů. Součástí projektů jsou možnosti připojení bezpečnostních systémů na pult centrální ochrany – PCO a u systémů požárního zabezpečení nabízíme posouzení tohoto systému v návaznosti na požadavky Hasičského záchranného sboru – HZS včetně připojení na pult HZS.