Zabezpečovací systémy

Elektrické zabezpečovací systémy - EZS
Dodávka a instalace zabezpečovacích homologovaných systémů pro požadované stupně zabezpečení, které umožňují vytvoření libovolné konfigurace systému dle požadavků pojišťoven a zákazníků vč. způsobu ovládání a přístupu do systému. Dále provádíme připojení bezpečnostních systémů na pult centralizované ochrany, dálkový dohled a jeho monitorování.

Elektrické požární systémy - EPS
Dodávka a instalace požárních systémů certifikovaných Hasičským záchranným sborem dle požadavků projektu požárního zabezpečení včetně připojení systému na pult požární ochrany.

Kamerové systémy - CCTV
Dodávka a instalace kamerových homologovaných systémů dle požadavků objednatele a požadavků na bezpečnost. Kamerové systémy umožňují vytvoření libovolné konfigurace systému, různé možnosti zpracování záznamu a jeho prohlížení.

Systémy kontroly vstupu
Dodávka a instalace systémů kontroly vstupu od nejjednodušších systémů po složité systémy řízené počítačem s desítkami kontrolních míst. Tento systém může ovládat dveře, turnikety, závory, EZS a umožňuje vytvářet hierarchie oprávnění vstupu do daných prostor.

Mechanické zabezpečovací systémy doplňují elektronické zabezpečovací systémy, jedná se o bezpečnostní zámky a kování, mříže a bezpečnostní fólie a dodávka a montáž homologovaných trezorů.